Skip links

Activitats

Vistes de navegació

Navegació de visualitzacions Esdeveniment

Avui

Planificació financera: el Pressupost com a eina de creixement

ESEC C. de la Concepció, 40, Sabadell, Barcelona

Adquirir els coneixements bàsics per confeccionar el pressupost anual de l’empresa. Aprendre a dur a terme una correcta planificació financera per tal que esdevingui el principal instrument de gestió de l’empresa. OBJECTIUS: Adquirir els coneixements bàsics per confeccionar el pressupost anual de l’empresa, així com per dur a terme una correcte planificació financera. Definir els […]

Com Millorar la Rendibilitat de l’Empresa. Càlcul de Costos i Escandalls

ESEC C. de la Concepció, 40, Sabadell, Barcelona

Aprendre a calcular costos i escandalls i a identificar els diferents resultats de l’empresa per millorar-ne la rendibilitat i facilitar l’obtenció dels objectius generals de l’empresa.   OBJECTIUS: Aprendre a calcular costos i escandalls i a identificar els diferents resultats de l’empresa per millorar-ne la rendibilitat i facilitar l’obtenció dels objectius generals de l’empresa. DESTINATARIS: […]