Skip links
4 propostes per generar liquiditat sense endeutar-te

Com generar liquiditat en una empresa

4 Propostes per generar liquiditat sense endeutar-se

(1) Millorar la gestió sobre els Comptes a Cobrar

En general, les vendes no són mai iguals als cobraments gràcies al finançament que donem als nostres clients. Aquest finançament genera unes necessitats financeres a l’empresa, que pot reduir si:

 • Disposa d’una correcte política de crèdit a clients, basat no només en el volum de vendes que aporta, sinó en el marge. 
 • Porta un estricte control dels saldos de clients i evita endarreriments i impagaments. 
 • Ofereix descomptes financers per anticipar cobraments a clients amb terminis llargs.

(2) Millorar la gestió dels Comptes a Pagar 

De la mateixa forma que donem als clients un finançament, cal trobar també aquest finançament en els nostres proveïdors.

Una bona gestió de proveïdors no vol dir només pagar tard i “ofegar-los”, sinó cercar un equilibri entre el valor que ens aporten i les condicions financeres, per tal d’establir aliances estratègiques que aportin benefici a ambdues parts. Cal ser un bon client pels nostres proveïdors per aconseguir bones condicions financeres.

Cal ser un bon client pels nostres proveïdors per aconseguir bones condicions financeres.

(3) Millorar la gestió de Compres i Aprovisionaments

Sovint, les empreses inverteixen una part important dels seus recursos financers en l’estoc.  La gestió de compres i aprovisionaments esdevé clau en aquelles empreses que han de disposar d’un cert volum d’existències de matèries primeres.

Algunes mesures per intentar reduir el volum invertit en existències poden ser: 

 • No caure en la “trampa” de comprar més del necessari per aprofitar un descompte.
      Sovint, aquest descompte és inferior al cost de finançament d’aquest sobre-estoc.
 • Controlar la rotació de l’estoc, i comparar-lo amb les vendes i el marge.
 • Planificar les compres, en base a la previsió de vendes i necessitats de producció.

La relació amb els proveïdors pot influir de forma important en el valor dels nostres magatzems, i per tant, en els diners immobilitzats en estoc. Establir una bona aliança amb els proveïdors vol dir, per exemple, negociar acords de subministrament per tal que subministrin els productes en funció de les nostres necessitats en cada moment, sense sobrecarregar l’estoc. 

4 propostes per generar liquiditat sense endeutar-te

(4) Fer de la Tresoreria una eina estratègica

Com hem apuntat en diverses ocasions, els problemes de liquiditat són els principals causants de les fallides empresarials. Una empresa pot generar pèrdues durant força mesos si té capacitat financera (liquiditat) per fer-hi front. La Planificació i Control i Gestió de la Tresoreria esdevé, per tant, imprescindible en qualsevol empresa.

Ara bé, aquest control no vol dir només revisar diàriament els saldos i moviments bancaris. La Gestió de Tresoreria vol dir: 

 • Realitzar previsions de Tresoreria mensuals i trimestrals. Disposar d’una previsió no resoldrà els problemes, però pot ajudar a evitar-los.
 • Analitzar l’origen de les necessitats per corregir-ne les causes.
 • Cal que la tresoreria esdevingui un element estratègic de l’empresa. Per bé que el Director Financer és el responsable de la tresoreria, sovint no són les seves decisions les que impacten en la liquiditat:

     – La política comercial és la que determinarà el volum de finançament que donem als clients.
     –
  La gestió de compres i aprovisionaments determinaran en gran mesura el volum d’inversió en estoc.
     – El model i eficiència en la producció determinarà de forma important el volum de recursos destinats al procés productiu.
     – Per tant, cal conscienciar al Director Comercial, de Producció i de Compres que la seva gestió té un impacte directe en la liquiditat de
       l’empresa.

Per últim, una reflexió important sobre el Deute.

El deute és una magnifica eina per resoldre, o evitar, tenir problemes de liquiditat: ens ajuda a anticipar cobraments i a allargar pagaments, per tal, d’igualar al màxim els dos fluxos. Igualment, serveix per finançar projectes de creixement o inversions. Però, el deute no hauria de servir per resoldre la manca de benefici. Malauradament, hem pogut veure com moltes empreses recorren al deute com a forma de finançar unes pèrdues recurrents durant anys, fins que s’esgota la capacitat d’endeutament i provoca el col·lapse.

Així doncs, el primer que cal fer per garantir la liquiditat és generar-la per la via de fer rendible l’empresa.