Skip links

4 recursos per millorar la tresoreria sense endeutar-te

En el nostre post anterior, proposàvem dues mesures de gestió, que ens poden ajudar a incrementar la nostra posició de tresoreria: La Planificació, com a forma per identificar i anticipar-nos als futurs problemes de liquiditat, i la millora en la gestió dels estocs, per reduir les necessitats de finançament en aquesta partida.

Proposem, en aquest nou post, dues mesures mes, basades en la gestió, per millorar la tresoreria, recordant el concepte

Sovint es mes fàcil obtenir liquiditat gestionant be els nostres propis recursos, que obtenir-ne de nova.

 

3-ACCIONS SOBRE LA CARTERA DE CLIENTS

En aquest sentit, podem actuar en dues direccions simultàniament:

Una de les mesures que podem fer per millorar la nostra liquiditat, és anticipar cobraments. Així, podem oferir a aquells Clients que tinguin venciments a llarg, un descompte financer a canvi d’avançar el venciment.

 

Aquest fets poden perjudicar la Rendibilitat, però reduiran les necessitats financers. Quan la situació de liquiditat es angoixant, cal prioritzar aquest aspecte.

 

També podem fer una revisió de les condicions de pagament dels Clients, i revisar la nostra política de crèdit, i modificar-la a favor nostre en aquells casos que sigui possible (renegociant amb el Client), sense que això suposi un problema des del punt de vista Comercial, o acordar i fixar un descompte financer per reduir el termini de cobrament.

Aquest fets poden perjudicar la Rendibilitat (generaran despesa financera), però reduiran les necessitats financeres, i millorarà la nostra tresoreria. Quan la situació de liquiditat es angoixant, cal prioritzar aquest aspecte.

Paral·lelament, caldrà dur una estricta gestió de cobraments a Clients. Apuntem algunes accions que es poden dur a terme:

  • Dur un estricte control mensual de les factures a Cobrar, i fer un seguiment setmanal dels endarreriments o impagaments.
  • Crear un sistema administratiu (informàtic) que permeti enviar un avis recordatori als Clients, informant-los dels propers venciments, per evitar impagaments, o possibles sorpreses
  • Implicar a l’equip comercial en la gestió de reclamació d’endarreriments o impagaments. La Venda no s’ha acabat, fins que s’ha cobrat efectivament la factura.

 

4-ACCIONS SOBRE LA CARTERA DE PROVEIDORS

Si la nostra relació amb els nostres principals Proveïdors és bona i busca sempre el benefici mutu, podem treballar també en intentar millorar els terminis de pagament.

Apuntem també algunes propostes d’accions:

  • Renegociar pagaments acordant venciments mes llargs. Podem també fraccionar venciments futurs, avançar una part, i allargar la data de venciment de la resta.

 

  • Podem calcular també quin cost financer estem disposats a assumir, per tal que ens allarguin el termini, si així ens ho demanen.

 

  • Podem intentar acordar un calendari de compres i entregues, vinculat a una millora en el termini de pagament. El Proveïdor obté una programació d’entrega (que li pot resultar molt beneficiosa), i nosaltres una millora en les condicions de pagament.

 

En qualsevol cas, és molt important complir amb els acords establerts, per mantenir la credibilitat i confiança que tenim amb els Proveïdors, i davant de qualsevol imprevist, ser clars i transparents, i plantejar el problema al Proveïdor. En aquestes circumstàncies, l’experiència em diu que si la relació mútua és bona i correcte, sempre es troben solucions beneficioses per les dues parts.

Una frase que vaig aprendre fa molts anys, i que sovint dic en les meves classes o xerrades, es que el Benefici i la Tresoreria, son com el menjar i el respirar: Es pot estar sense menjar durant dos mesos, però no es pot sobreviure sense respirar mes de dos minuts.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera