Skip links
Aquest article ofereix consells sobre com garantir la continuïtat del negoci i superar la crisis de la COVID 19. T'ho expliquem!

Accions per garantir la supervivència a la crisis de la COVID 19

Després de la primera setmana en estat d’alarma i de decretar un confinament “tou” per a les empreses, la situació de moltes PiMES comença a ser complicada.  A curt termini, les perspectives no son gaire encoratjadores. Aquesta pandèmia pot ser tant ràpida expandint-se, com desapareixent. Per això, la presa de decisions serà clau per la viabilitat de les Empreses, la forma en que les prenguem i com gestionem els recursos, seran determinants, no tant sols per garantir la supervivència de l’Empresa, sinó per determinar en quines condicions podrem fer front a la recuperació d’aquesta crisis de la COVID 19.

Apuntem aquí, alguns punts clau que, des de la perspectiva econòmica i financera, cal tenir molt presents, i sobre les quals cal prendre decisions ràpidament:

LIQUIDITAT

 • Revisar les previsions de Tresoreria a curt termini, compromisos de pagament,  i disponibilitat de línies de circulant per fer-hi front.
 • Establir un sistema de control de la tresoreria, per evitar impagaments innecessaris en allò que sigui essencial.
 • Buscar alternatives de finançament de circulant.
 • Revisar la gestió de proveïdors, compres i estocs (reduir, renegociar, aplaçar)
 • Cal determinar quines necessitats de tresoreria ens generarà aquesta situació, i buscar noves fonts de finançament (préstecs, avals, mesures fiscals) per veure quines poden suposar una aportació extra de liquiditat.
 
 

COSTOS I RESULTATS

 • Revisar el Pressupost anual i veure quina afectació tindrà aquesta situació en els Resultats.
 • Revisar periòdicament la entrada de comandes, per tal d’adaptar la capacitat productiva (Personal) i de Compres a la demanda esperada.
 • Cal una comunicació directa, constant i col·laborativa amb els Proveïdors mes essencials i estratègics. Cal fer-nos costat, i no “ofegar-nos” uns als altres.
 • Estudiar mesures de reducció de costos no essencials, mes enllà de les desagradables mesures amb el personal.
 • Revisar inversions previstes, i veure’n la necessitat a curt termini. Tot allò que no aporti benefici, o liquiditat a molt curt termini, caldria aturar-ho.
 • En definitiva, cal reduir tot allò que no tingui un impacte directe positiu en el Compte de Resultats, excepte allò que ens permeti créixer i preparar-nos per la sortida.
 
 

La capacitat de sobreviure a la crisi de la Covid 19, vindrà determinada per la nostra capacitat de prendre decisions i de gestionar el nostre equip. Actuem sobre allò en el que podem influir, i no dediquem temps a pensar en el que no podem gestionar

El Virus ens ataca a tots per igual, però la resposta que li donem dependrà de cadascun de nosaltres,i de les decisions que prenguem.

Si necessites un cop de mà, contacta amb nosltres sense compromís. 

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera