Skip links

Accions per garantir la supervivència al COVID 19.

Després de la primera setmana en estat d’alarma, i de decretar un confinament “tou” per a les empreses, la situació de moltes PiMES comença a ser complicada, i a curt termini, les perspectives no son gaire encoratjadores.

Aquesta pandèmia pot ser tant ràpida expandint-se, com desapareixent. Per això, la presa de decisions serà clau per la viabilitat de les Empreses, i la forma en que les prenguem, i com gestionem els recursos, seran claus, no tant sols per garantir la supervivència de l’Empresa, sinó per determinar en quines condicions podrem fer front a la recuperació.

Apuntem aquí, alguns punts claus que, des de la perspectiva econòmica i financera, cal tenir molt presents, i sobre les que cal prendre decisions ràpidament:

LIQUIDITAT

 • Revisar les previsions de Tresoreria a curt, compromisos de pagament,  i disponibilitat de línies de circulant per fer-hi front.
 • Establir sistema de control de la tresoreria, per evitar impagaments innecessaris en allò que sigui essencial.
 • Buscar alternatives de finançament de circulant.
 • Revisar gestió de proveïdors, compres i estocs (reduir, renegociar, aplaçar)
 • Cal determinar quines necessitats de tresoreria ens generarà aquesta situació, i buscar noves fonts de finançament (préstecs, avals, mesures fiscals) per veure quines poden suposar una aportació extra de liquiditat


COSTOS I RESULTATS

 • Revisar Pressupost anual i veure quina afectació tindrà aquesta situació en els Resultats.
 • Revisar periòdicament entrada de comandes, per tal d’adaptar la capacitat productiva (Personal) i de Compres a la demanda esperada.
 • Cal una comunicació directa, constant i col·laborativa amb els Proveïdors mes essencials i estratègics. Cal fer-nos costat, i no “ofegar-nos” uns als altres.
 • Estudiar mesures de reducció de costos no essencials, mes enllà de les desagradables mesures amb  de personal.
 • Revisar inversions previstes, i veure’n la necessitat a curt termini. Tot allò que no aporti benefici, o liquiditat a molt curt termini, caldria aturar-ho.
 • En definitiva, cal reduir tot allò que no tingui un impacte directe positiu en el Compte de Resultats, excepte allò que ens permeti créixer i preparar-nos per la sortida.


La capacitat de sobreviure a aquesta crisi, vindrà determinada per la nostra capacitat de prendre decisions i de gestionar el nostre equip. Actuem sobre allò en el que  podem influir, i no dediquem temps a pensar en el que no podem gestionar

El Virus ens ataca a tots per igual, però la resposta que li donem, dependrà de cadascun de nosaltres, i de les decisions que prenguem.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera