Skip links
El control de la gestió empresarial es porta a terme a partir de la comptabilitat. En aquest post t'ensenyem com dissenyar un pla comptable.

La Comptabilitat: El Control

En els dos anteriors posts parlàvem de les dues primeres funcions que té la Gestió Financera: la Planificació Financera  i Facilitar i gestionar els recursos necessaris. En aquest tercer, i últim, post dedicat a la Funció Financera, parlarem de la darrera d’aquestes funcions: El Control.

I no per ser l’últim, és el menys important, malgrat que molt sovint, és el menys valorat.

La Comptabilitat no s’ha de prendre com una mera formalitat

El Control es porta a terme, principalment, a partir de la Comptabilitat. La Comptabilitat no s’ha de prendre com una mera formalitat per complir amb les obligacions fiscals, sinó com l’eina que ens permet classificar i anotar tots els moviment econòmics de l’Empresa, i esdevé, per tant, un potentíssim i el principal generador d’informació econòmica i financera de l’Empresa. Per tant, caldrà que aquesta es faci amb rigor, amb exactitud i de forma puntual.

El control de l’evolució ens ha de permetre conèixer quin és l’origen del Resultat

El Control de l’evolució ens ha de permetre, no tant sols conèixer quin és el Resultat que hem obtingut durant un període, sinó quin és l’origen del Resultat: Un Resultat positiu no significa que estiguem obtenint el màxim benefici possible. Un Resultat positiu no significa que tots els nostres productes o serveis aportin Benefici; ni tant sols, que tots els nostres Clients ens estiguin proporcionant Beneficis.

Un Compte de Resultats i un Balanç de Situació ens proporcionaran molta informació per donar resposta a qüestions com les anteriors. Però no tot té resposta a partir dels Estats Comptables. Molt sovint, caldrà complimentar aquesta informació amb indicadors i estadístiques, que reforcin o matisin les conclusions que es desprenen de les dades comptables.

Cal prendre la comptabilitat com la principal font d’informació econòmica i financera de l’empresa

La Comptabilitat s’haurà d’analitzar mensualment i haurà de donar respostes a qüestions com:

ü  Quin resultat hem obtingut? Podem obtenir més Benefici?

ü  Estem millor que l’any anterior? Perquè?

ü  Quin producte o article ens deixa més Marge? Tots ens proporcionen Marge positiu?

ü  Quin Client ens compra més? Quin Client ens aporta més Benefici? 

ü  Quina és la nostra estructura financera?

Aquestes qüestions, la resposta de les quals resulta essencial en la Direcció de l’Empresa, les podrem obtenir a partir de les dades que provenen de la Comptabilitat. Però per poder respondre-les amb certesa, caldrà que prèviament haguem dissenyat un model comptable adequat a la nostra Empresa, i a les nostres necessitats d’informació.

COM DISSENYAR EL NOSTRE MODEL COMPTABLE

Alhora de dissenyar el nostre model Comptable, ens haurem de fer preguntes com

·       Quina informació és important i rellevant per la MEVA empresa?

·       Quina informació em cal identificar ràpidament?

·       Quina informació em permet prendre decisions?

·       Com estructuro la Comptabilitat Analítica: Per Clients, per Productes, per Centres de cost?

·       Com distribueixo els costos Directes, Indirectes i Estructura, per conèixer el Marge correctament?

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera