Skip links
Explore
Drag

El marge brut com a element de millora dels resultats

Sovint em trobo amb empresaris que quan els pregunto per les principals dades econòmiques de la seva empresa em parlen de la xifra de vendes, del benefici, i també de les quotes d’amortització mensual dels deutes que té l’empresa.  

El marge brut és el gran oblidat per molts directius i empresaris

El què massa sovint em trobo és que desconeixen quin és el marge brut que obtenen de les seves vendes. I és que, malauradament, amb massa freqüència el marge brut és el gran oblidat per molts directius i empresaris.

El marge brut és una dada essencial per l’anàlisi del compte de resultats de l’empresa; és la diferència entre el preu de venda i el cost de producció o els costos directes. Aquesta dada, que la quantificarem en percentatge sobre vendes, ens indica per cada euro que venem quin percentatge podem destinar a cobrir la resta de despeses d’estructura. I aquesta dada és vital.

És la diferència entre el preu de venda i el cost de producció o els costos directes

Perquè el marge brut ens indica si la nostra empresa es competitiva, considerant només el preu de venda i els costos de producció, amb independència de quines siguin la resta de despeses d’estructura.  

I moltes vegades els empresaris em diuen: “a mi el preu de venda me’l marca el mercat” i en molts casos és cert. Per tant si el marge brut és molt baix o insuficient ens haurem de plantejar si perdem competitivitat en el nostre procés de producció o bé si no sabem transmetre el valor que aportem als nostres clients a través del preu de venda, i per tant, hem de vendre “ a preu de mercat”.

 

En una empresa del sector d’arts gràfiques, on el client és molt sensible al preu, vam dur a terme una intervenció per millorar-ne els resultats. Quan vam analitzar el marge brut vam concloure que aquest era molt inferior al de la competència, però en canvi, el preu de venda estava en la línia del preu de venda del mercat. Per tant ens vam centrar en l’optimització i millora dels costos de producció com a mesura per incrementar el benefici. En alguns productes vam obtenir millores en el marge brut de 5 punts fet que va permetre incrementar el Benefici de l’empresa sense “retallar” despeses d’estructura, essencials, en aquest cas, per al creixement de l’empresa.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera