Skip links
El Marge Brut de l'empresa

El marge brut de l’empresa com a element per millorar els resultats

Coneixes quin és el marge brut de la teva empresa? 

Sovint em trobo amb empresaris que quan els pregunto per les principals dades econòmiques de la seva empresa em parlen de: la xifra de vendes, del benefici, i també de les quotes d’amortització mensual dels deutes que té l’empresa.  

El marge brut és el gran oblidat per molts directius i empresaris

 

El què massa sovint em trobo és que desconeixen quin és el marge brut que obtenen de les seves vendes. I és que, malauradament, amb massa freqüència el marge brut és el gran oblidat per molts directius i empresaris.

El marge brut és una dada essencial per l’anàlisi del compte de resultats de l’empresa. El Marge Brut és la diferència entre el preu de venda i el cost de producció o els costos directes. Aquesta dada, que la quantificarem en percentatge sobre vendes, ens indica:  per cada euro que venem quin percentatge podem destinar a cobrir la resta de despeses d’estructura. Per tant aquesta dada és vital.

És la diferència entre el preu de venda i el cost de producció o els costos directes

Ens indica si la nostra empresa és competitiva, considerant només el preu de venda i els costos de producció, amb independència de quines siguin la resta de despeses d’estructura.  

Moltes vegades els empresaris em diuen: “a mi el preu de venda me’l marca el mercat” i en molts casos és cert. Per tant, si el marge brut és molt baix o insuficient, ens haurem de plantejar si perdre competitivitat en el nostre procés de producció. O bé, ens haurem de plantejar si el problema és que no sabem transmetre el valor que aportem als nostres clients a través del preu de venda, i per tant, hem de vendre “ a preu de mercat”.

En una empresa del sector d’arts gràfiques, on el client és molt sensible al preu, vam dur a terme una intervenció per millorar-ne els resultats. Quan vam analitzar el marge brut vam concloure que aquest era molt inferior al de la competència. Però en canvi, el preu de venda estava en la línia del preu de venda del mercat. Per tant ens vam centrar en l’optimització i millora dels costos de producció com a mesura per incrementar el benefici. En alguns productes vam obtenir millores en el marge brut de 5 punts. Aquest fet va permetre incrementar el Benefici de l’empresa sense “retallar” despeses d’estructura, essencials, en aquest cas, per al creixement de l’empresa.
Amb aquesta millora vam poder millorar els resultats de l'empresa.

Rafel Busom
Consultor financer i estratègic

Som consultors en Finances i Estratègia per a Pimes Contacta amb nosaltres, t’escoltarem i t’explicarem com podem ajudar-te!