Skip links
T'expliquem com gestionar els recursos empresarials necessaris per a l’acompliment dels objectius marcats en la Planificació i dur a terme una gestió empresarial eficient. ¡Decubreix-ho!

Facilitar i gestionar els recursos empresarials necessaris

En l’anterior post vèiem la primera de les tres funcions principals que té la Funció Financera, la Planificació. Avui ens centrarem en la segona d’aquestes funcions: Facilitar i gestionar els recursos empresarials necessaris per a l’acompliment dels objectius marcats en la Planificació i dur a terme una gestió empresarial eficient.

És important escollir aquelles opcions de finançament que s’ajustin a les nostres necessitats en quantitat, forma i temps.

Si durant la fase de Planificació determinem quins recursos seran necessaris per acomplir els objectius marcats, en aquesta segona fase avaluarem les diferents alternatives de finançament, tenint en compte els criteris que veurem a continuació, i seleccionarem aquelles que s’ajustin més a les necessitats, en quantitat, forma i temps.

La correcta estructuració del nostre pool bancari marcarà la nostra capacitat d’endeutament futura.

Existeix una gran varietat de productes destinats a cobrir les necessitats financeres de les Empreses: Pòlisses de Crèdit, Préstecs, descompte de rebuts, Factoring, Confirming, etc, i cadascuna d’elles cobreix un tipus de necessitat concreta. Determinar quin d’aquests productes és el més convenient per finançar la nostra Empresa esdevé una qüestió cabdal, ja que la correcta estructuració del nostre pool bancari, no només donarà cobertura a les necessitats, sinó que marcarà a la vegada, la nostra capacitat d’endeutament futura.

Per tant, escollir correctament les fonts de finançament, en temps, quantitat i forma, i  gestionar els recursos disponibles de la forma més eficient, per tal de minimitzar les necessitats i treure’n el màxim rendiment, és una de les principals i més importants funcions de la gestió financera.

Quins criteris cal tenir en compte a l’hora de seleccionar el tipus de deute?

  • El primer és tenir present que estar endeutat NO es dolent; el que és dolent, es estar MASSA i/o MAL endeutat. Per tant, cal mantenir un equilibri entre les necessitats i el volum de deute, el termini de devolució, i sobretot, intentar mantenir una certa capacitat d’endeutament, per poder fer front a imprevistos que afecten negativament la nostra tresoreria.
  • El segon és que és a partir de la correcta Planificació que podrem determinar les necessitats financeres, i què les provoca. Per tant, és la pròpia Empresa la que ha de proposar a les entitats financeres quin tipus de finançament necessiten, per quant temps, i en quina quantitat. Cal determinar si necessitem finançar vendes, compres o inversions, i en funció de la resposta, sol·licitar el finançament adient. No és la Banca la que ha de “proposar-nos” quin finançament ens cal, sinó que ha de proposar alternatives basades en les nostres demandes. Massa sovint, hem escoltat frases com :” El Banc m’ha ofert una pòlissa, i l’he acceptat”.
  • En tercer lloc, el tipus d’interès no hauria de ser sempre el factor determinant a l’hora d’escollir una font de finançament. Depenent de quina sigui la finalitat del deute, caldrà prioritzar el termini per davant del cost. Per exemple, a l’hora de finançar una inversió en actius fixes, el termini de devolució hauria de ser un de les principals elements a tenir en compte quan cerquem finançament. Dit això, cal remarcar també, que s’ha de valorar diverses opcions, i no cal dir que escollir sempre la que millors condicions ens ofereixin.
  • Per últim, i no menys important: no oblidar mai que el finançament propi, derivat de generació i reinversió de Beneficis, o per la via d’aportacions de Capital, és una de les millors alternatives de finançament empresarial.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera