Skip links
Planificació financera - Gestió empresarial | Aura Consltors

La Planificació Financera

Totes les empreses, sigui quin sigui el seu tamany i sector,  tenen com a objectiu principal l’obtenció de beneficis, motor essencial per la seva viabilitat i permanència, i totes les àrees de l’Empresa desenvolupen la seva funció amb l’objectiu d’aconseguir-ho.

La gestió Financera també, i ho fa des de les seves tres funcions principals: La Planificació Financera, la gestió dels recursos i el control. 

1. La Planificació Financera

Permet anticipar quins seran els resultats futurs de les decisions que prenem avui, i avaluar-ne la seva viabilitat.

2. Facilitar i gestionar els recursos necessaris

En la forma, quantitat i temps adient, i gestionar-los de la forma més eficient.

3. El Control

Ens permetrà conèixer l’estat i evolució financera de l’Empresa, i el grau de compliment dels objectius.

La Gestió Financera consisteix, per tant, en dur a terme una acurada Planificació, una correcta execució i Gestió del previst i un Control periòdic dels resultats. Aquests tres processos garanteixen l’acompliment dels objectius.

En aquest post parlarem de la primera d’aquestes funcions, la Planificació Financera.

A través de la planificació financera podrem concretar i quantificar, en termes econòmics i temporals, les necessitats financeres derivades de l’estratègia que haguem definit. És a dir, podrem calcular els Resultats obtinguts, identificar les necessitats financeres, l’origen d’aquestes necessitats, i planificar com i quan les cobrirem.

La cèlebre frase de “Els pressupostos es fan per no complir-los” es rotundament falsa. La Planificació consisteix en pensar què volem que passi,  i què cal fer per aconseguir-ho. La Planificació no ens diu com estarem, perquè certament, això no ho sap ningú, però si que ens servirà per pensar com volem estar en un futur a curt o llarg termini .

Podem anticipar quins seran els resultats de les decisions que estem prenent avui

És l’eina que ens permet anticipar quins seran els Resultats de les decisions que estem prenent avui. El procés de Planificació ens permet evitar situacions que posin l’Empresa en una situació complexa en el futur. La planificació serà essencial, i hauria de ser la base, per la nostra presa de decisions, ja sigui a curt termini (Pressupost Anual) o a mig termini (Planificació Financera)

Una vegada realitzada la Planificació Financera, caldrà analitzar  les dades obtingudes, des de diversos punts de vista, però hi ha quatre dades que no podran faltar mai en aquest anàlisi:

     El Marge Brut (posar enllaç al article del marge brut)

     El Benefici

     La Generació de Cash Flow

     El Punt d’Equilibri

En propers post comentarem la importància de cadascuna d’aquestes dades.

En un procés Planificació Financera cal que tot l’equip directiu hi estigui implicat.

Cada Director de departament ha de fixar els seus objectius concrets, que hauran d’estar totalment alineats amb els objectius generals de l’Empresa, i haurà d’especificar quins recursos necessitarà per poder complir-los: La Direcció Comercial haurà de dir quin volum de vendes podrà assolir, donades les condicions del mercat i les característiques del nostre producte, o el preu de venda respecte la competència. A la vegada, Operacions o Producció ens haurà d’especificar quins recursos, tècnics i humans necessitarà per poder produir la demanda derivada del pressupost de Vendes, i quines noves inversions caldrà fer. Recursos Humans ens haurà de concretar les necessitats de Personal, les necessitats formatives, l’estructura i model organitzatiu, etc. I finalment, l’àrea Financera, haurà de valorar si aquestes previsions i necessitats, donen els Resultats suficients i previstos, quines necessitats de finançament ens provocarà aquest Pressupost, i com caldria cobrir-les.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera