Skip links

Tallers de finances Can Roqueta

Divendres vam engegar un nou cicle de tallers de finances amb l’Associació d’Empreses i Propietaris de Can Roqueta (AEPCRO).  http://www.aepcro.cat/ca

Juntament amb AEPCRO, i amb l’objectiu de donar un servei d’assessorament als seus associats, hem programats 4 tallers dins del cicle: Les Finances com a eina de gestió.

En el primer taller, “Com finançar el creixement i les inversions”, vam poder veure:

–        Quins son el factors i les possibles conseqüències del creixement empresarial. Entre molts aspectes vam poder constatar, que el creixement empresarial comporta, sempre, necessitats de finançament.

–        Com preveure les necessitats financeres del creixement? La resposta és: mitjançant la Planificació Financera, eina essencial que concreta i quantifica en termes econòmics i temporals, les necessitats financeres derivades del creixement i l’estratègia definida.

–     I en últim lloc i no menys important, vam parlar de com finançar les inversions. Aquí vam poder veure que cal un finançament de les inversions a llarg termini, amb l’objectiu de mantenir l’equilibri patrimonial, i evitar futurs problemes de tresoreria.

El següents tallers programats seran:

–        Dia 10 de Maig 2019: Com finançar i gestionar el circulant

–        Dia 27 de Setembre 2019: Com millorar el compte de resultats

–        Dia 22 de Novembre 2019: Planificació Financera: el pressupost com a eina de gestió empresarial

 

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera