Skip links
És normal que davant de situacions de crisis apareguin dubtes sobre el futur de l'empresa. T'expliquem què podem fer davant aquesta incertesa en PiMES.

Què podem fer davant la incertesa?

Fa uns dies parlant amb un Client, comentàvem que la sitacuió provocada per la COVID 19 ens ha agafat a tots per sorpresa, i que si bé és cert que es fan prediccions de tota mena, algunes de més catastrofistes, d’altres més optimistes, també ho és que ningú es podia imaginar que a les portes de l’estiu estaríem en una situació com la que estem vivint. Tant des del punt de vista personal com empresarial. És normal que davant de situacions de crisis apareguin dubtes sobre el futur de l’empresa. Per això, t’expliquem què podem fer davant aquesta incertesa en PiMES.

Però tenim eines a l’abast per planificar el futur en entorns i escenaris de tanta incertesa

I ell em comentava que si no tenim capacitat per preveure com estarem en el futur, no podem fer res davant la incertesa que aquest fet suposa. I aquí és on vam discrepar, i vaig intentar exposar-li quines eines tenim a l’abast per planificar el futur en entorns i escenaris de tanta incertesa.

  1. Primerament, conèixer molt bé l’Empresa, el seu posicionament en el mercat i la seva situació financera, per tenir clars els límits o potencialitats de que disposa.

Conèixer en profunditat quina és la situació de l’Empresa, tant des de la vesant estratègica, com financera. El coneixement de la seva posició estratègica ajudarà a determinar com l’afectarà una variació o canvis significatius en la demanda; i el coneixement de la seva estructura i organització interna contribuirà a determinar la capacitat de reacció a aquestes variacions. El coneixement de la situació financera indicarà, essencialment, quina capacitat de resposta tindrà davant els escenaris que se li plantegin.

 
  1. En segon lloc, comprendre l’entorn, entenent com a tal el sector o mercat en el que opera i desenvolupa la seva missió.

Comprendre el sector i mercat en els que actua. Certament, les crisis no afecten a totes les empreses, ni a tots els sectors per igual. Per tant, les Empreses han d’analitzar l’impacte que situacions adverses poden tenir en el seu sector i en els seus Clients, i de quina forma aquest impacte els repercutirà.

I aquest impacte no te perquè ser, només negatiu: sovint, situacions adverses han ajudat a Empreses a trobar un nínxol de mercat rendible, o una oportunitat de créixer, aprofitant canvis en el sector o en el comportament de la societat, que els han portat a trobar noves propostes de valor, o senzillament identificar una nova demanda no satisfeta.

  1. I, en tercer lloc, la capacitat de generar noves oportunitats de negoci derivades de l’anàlisi anterior.

Treballar sempre i de forma continuada des del pensament estratègic. Aprofundir en l’anàlisi estratègic de l’Empresa i del mercat pot ajudar a  identificar canvis en el sector, noves oportunitats de negoci, o nous mercats on aportar valor.

El pensament estratègic ha de generar idees i oportunitats per créixer en tamany o en rendibilitat, i  fer-ho, sempre, tenint molt en compte la component financera, per ajudar l’Empresa en aquest camí, garantint la seva viabilitat i continuïtat.

En aquest artícle et parlem una mica més sobre què fer davant la incertesa d’una recessió.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera