Skip links
Consultoria Estratègica per a Pimes

La proposta de valor de l’empresa: Què poden fer les PiMES davant la incertesa d’una recessió? (1)

Des de fa alguns mesos, economistes més o menys catastrofistes, periodistes, tertulians que estranyament entenen de tot, però sobretot, alguns informes d’organismes econòmics d’arreu del món, avisen de l’arribada d’una nova crisi econòmica durant el què resta d’aquest 2019, o principis del 2020. Però no volem parlar de previsions macroeconòmiques, ni de com frenar una crisi que sembla inevitable. Volem parlar de què poden fer les PiMES per fer front a una recessió, des del punt de vista estratègic i financer. En aquest primer post, ens centrarem en la perspectiva estratègica, i concretament en la Proposta de Valor i el posicionament de l’empresa, proposant alguns punts que les PiMES poden dur a terme de forma senzilla.

Cal analitzar la Proposta de Valor de l’empresa

En primer lloc, si hi ha indicadors macroeconòmics que indiquen que s’entrarà en una recessió, l’empresa hauria d’analitzar la seva proposta de valor i preguntar-se si aquesta,  en un entorn de crisi i en el mercat en el que actua, continua sent vàlida, o, si per contra, caldrà redefinir-la per adaptar-la a un nou entorn o a una demanda que canviarà, en qualsevol sentit,  per l’impacte de la recessió.

Cal analitzar la cartera de clients de l’empresa. 

Quins clients es veuran més afectats?

En segon lloc, caldrà analitzar la cartera de clients per tal d’identificar quin segment d’aquests es pot veure més afectat en el cas d’una recessió.

No tots els sectors es veuen afectats de la mateixa forma per una recessió, i per tant, en la mesura en que l’empresa actuï en mercats diferents, la seva exposició a la caiguda de la demanda de certs segments de clients pot ser molt diferent.  Aquest anàlisi serà de gran utilitat alhora de planificar els propers exercicis, per valorar l’impacte en els seus Comptes de Resultats d’una possible variació en la demanda.

Anticipem-nos als possibles canvis en l’entorn econòmic per planificar el futur

Per últim, en base a l’anterior i a la revisió de la proposta de valor i al posicionament que aquesta atorga de l’empresa en el mercat, caldrà que l’empresa centri els seus esforços i defineixi la seva estratègia en dues direccions:

  1. Adaptar o orientar la seva proposta de valor a una nova demanda del mercat provocada per unes noves necessitats o unes necessitats ja existents però modificades de forma substancial per la crisi.
  1. Identificar i analitzar si es pot reorientar cap a nous segments de mercat, anticipant-se a una possible nova demanda i posicionar-se de forma clara, assolint un avantatge competitiu davant la competència.

Sigui com sigui, la reflexió estratègica com  a eina per anticipar-se a canvis en l’entorn econòmic, és sempre la millor de les solucions per planificar el futur. Sembla que va ser Abraham Lincoln qui va dir:

“ La millor forma de predir el futur, es crear-lo”

 

Per a qualsevol consulta, contacta amb nosaltres  sense compromís.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera