BLOG

5 Consells per assegurar el (bon) creixement de l'empresa


En les meves formacions i conferencies sempre explico que els pilars que sostenen l’empresa son dos: els Beneficis i la Liquiditat. I també explico que la tendència natural de les empreses és, o hauria de ser, la de créixer, però créixer amb garanties de viabilitat, perquè el creixement sempre porta associades necessitats financeres, i cal assegurar que es podran cobrir.

Per tant, proposo 5 mesures per assegurar el creixement i la capacitat financera necessària per fer-ho.

     1. Incrementar les perspectives de creixement

La idea principal és que la direcció de l’empresa, sigui quin sigui el seu tamany, actuï i dirigeixi la companyia amb una clara orientació i pensament estratègic. Aquesta orientació estratègica vol dir enfocar-se en trobar un avantatge competitiu i una proposta de valor diferenciada que asseguri el creixement.

Caldrà fer-se preguntes com:

     2. Incrementar la Rendibilitat

Si un dels pilars de l’empresa és el benefici, en la mesura que incrementem la capacitat de millorar els marges i generar beneficis, incrementarem i facilitarem també el creixement.

Així que caldrà fer-se (entre d’altres) preguntes com:

     3. Millorar el Fons de Maniobra

La generació de liquiditat depèn no només de la generació de benefici, sinó també de com està estructurat el capital circulant, i per tant, el Fons de Maniobra.

Aquí caldrà qüestionar-se temes com:

    4. Millorar l’estructura financera

Generalment la falta de liquiditat és la principal causa del tancament de moltes empreses. Per aquest motiu, disposar d’una estructura financera sòlida, amb el nivell òptim de proporció de deute i fons propis pot esdevenir determinant pel creixement i la viabilitat de la companyia.

Caldrà doncs fer-se preguntes com:

     5. Millorar o implementar eines de de control i planificació financera

Per últim, i no per això la menys important, la planificació financera (i estratègica) aportarà la capacitat de definir objectius i la forma d’assolir-los, anticipar el resultat de les decisions que estem prenent, evitar situacions complicades en el futur, i planificar el creixement atenent els aspectes comercials, d’operacions, de recursos humans i financers per garantir la viabilitat de l’empresa.

Un sistema de control de gestió periòdic, analític, que contempli no només l’evolució econòmica i financera, sinó també el compliment dels objectius globals de l’empresa, aportarà la informació necessària per dur-ne un bon control i corregir les desviacions necessàries.

Òbviament el potencial de millora que poden aportar aquestes mesures està molt lligat a cada empresa, i dependrà a la vegada de l’evolució del seu propi entorn econòmic. En qualsevol cas, la implementació d’aquestes mesures aportarà segur millores en l’empresa, aquestes haurien de formar part del sistema de direcció, per garantir el creixement i la viabilitat de l’empresa.

 
5 Consells per assegurar el (bon) creixement de l'empresa