BLOG

Quatre recursos per millorar la Tresoreria sense endeutar-se


Una de les conseqüències que l’actual situació econòmica ha comportat per les empreses és la falta de liquiditat, derivada, en molts casos, per la caiguda de vendes i beneficis.

Sovint és més fàcil obtenir liquiditat gestionant bé els nostres propis recursos, que obtenir-ne de nova.

Si bé moltes empreses han pogut recórrer al finançament facilitat per les administracions, que ha permès fer front a les necessitats més immediates, l’endeutament no és (o no hauria de ser) l’única font de finançament. Moltes vegades dic que sovint és més fàcil obtenir liquiditat gestionant bé els nostres propis recursos, que obtenir-ne de nova.

Proposem doncs, algunes mesures basades en la pròpia gestió, que les empreses poden dur a terme per obtenir o millorar la seva liquiditat.

 

1-PLANIFICACIÓ

La primera, i potser la més fonamental de les mesures, és fer previsions de tresoreria. Les previsions, certament, no ens aportaran liquiditat, però ens indicaran de forma precisa, no tant sols les necessitats que tindrem en un període determinat, sinó l’origen d’aquestes necessitats, i per tant, ens donarà pistes de com resoldre-les.

Per fer una previsió de tresoreria, caldrà considerar, en primer lloc, els cobraments derivats de la nostra cartera de clients actuals i els pagaments ja compromesos amb proveïdors, així com la previsió de pagaments de les despeses generals, els pagaments al personal, liquidació d’impostos, retorn de deutes actuals, i previsió d’inversions, si n’hi ha. Totes aquestes dades les coneixem prèviament, amb força exactitud.

Haurem de  dedicar el temps necessari, amb el nostre equip comercial, a preveure com poden evolucionar les vendes. I caldrà ser prudents, però cal ser també realistes i ambiciosos, alhora de planificar vendes

La dificultat està en previsionar les vendes dels propers mesos, i per tant, quin serà el flux de cobraments derivats d’aquestes vendes. Així, haurem de dedicar el temps necessari, amb el nostre equip comercial, a preveure com poden evolucionar les vendes, mes a mes, i també, què podem fer per incrementar-les. I caldrà ser prudents, però cal ser també realistes i ambiciosos, alhora de planificar vendes. A continuació, haurem de preveure quin serà el volum de compres necessaris per satisfer la demanda de les vendes, i com es duran a terme els pagaments d’aquestes compres, i de la resta de despeses de l’empresa.

Aquesta previsió ens donarà una informació essencial per poder “regular” els pagaments, veure quines accions es poden dur a terme per anticipar cobraments, i adequar el fluxe de pagaments a la previsió de cobraments.

La planificació ens aporta una enorme capacitat d’anticipació, que ens haurà de permetre gestionar evitant al màxim tenir tensions que puguin posar en perill la viabilitat de l’empresa.

2-MILLORA DE LA GESTIÓ D’ESTOC

En empreses industrials i comercials, el volum d’existències acostuma a ser important, i una de les principals causes de possibles tensions de liquiditat. Per tant, la gestió de l’estoc serà un dels principals àmbits a treballar en la millora de la tresoreria.

Hi ha un aspecte fonamental en la gestió de l’estoc:

Cal disposar d’un inventari real, correcte, precís i periòdic.

Aquest inventari ens permetrà conèixer, essencialment, dos aspectes fonamentals:

 

3-ACCIONS SOBRE LA CARTERA DE CLIENTS

En aquest sentit, podem actuar en dues direccions simultàniament:

Una de les mesures que podem fer per millorar la nostra liquiditat, és anticipar cobraments. Així, podem oferir a aquells clients que tinguin venciments a llarg, un descompte financer a canvi d’avançar el venciment.

Aquests fets poden perjudicar la rendibilitat, però reduiran les necessitats financers. Quan la situació de liquiditat és angoixant, cal prioritzar aquest aspecte.

També podem fer una revisió de les condicions de pagament dels clients, i revisar la nostra política de crèdit, i modificar-la a favor nostre en aquells casos que sigui possible (renegociant amb el client), sense que això suposi un problema des del punt de vista comercial, o acordar i fixar un descompte financer per reduir el termini de cobrament.

Aquests fets poden perjudicar la rendibilitat (generaran despesa financera), però reduiran les necessitats financeres, i millorarà la nostra tresoreria. Quan la situació de liquiditat és angoixant, cal prioritzar aquest aspecte.

Paral·lelament, caldrà dur una estricta gestió de cobraments a clients. Apuntem algunes accions que es poden dur a terme:

 

4-ACCIONS SOBRE LA CARTERA DE PROVEIDORS

Si la nostra relació amb els nostres principals proveïdors és bona i busca sempre el benefici mutu, podem treballar també en intentar millorar els terminis de pagament.

Apuntem també algunes propostes d’accions:

En qualsevol cas, és molt important complir amb els acords establerts, per mantenir la credibilitat i confiança que tenim amb els proveïdors, i davant de qualsevol imprevist, ser clars i transparents, i plantejar el problema al proveïdor. En aquestes circumstàncies, l’experiència em diu que si la relació mútua és bona i correcta, sempre es troben solucions beneficioses per les dues parts.

Una frase que vaig aprendre fa molts anys, i que sovint dic en les meves classes o xerrades, és que el Benefici i la Tresoreria, són com el menjar i el respirar: Es pot estar sense menjar durant dos mesos, però no es pot sobreviure sense respirar més de dos minuts.

 

Espero que us hagi servit d’ajuda, i us animo a posar-vos en contacte amb nosaltres, si necessiteu assessorament.

 

Rafel Busom. Consultor en Direcció Financera i Gerencial

A Aura Consultors ajudem a les empreses a créixer amb la millora de la Gestió Financera i l’Estratègia.

Contacta amb nosaltres. T’escoltarem i t’explicarem com et podem ajudar

 

----- Si aquest post t'ha agradat, comparteix-lo! -----
Quatre recursos per millorar la Tresoreria sense endeutar-se