Casos d'èxit

Consultoria Estratègica i Financera

Empresa metal·lúrgica dedicada al disseny i fabricació de components pel sector de climatització industrial.

OBJECTIUS

Estudiar la viabilitat de la introducció d’una nova línia de negoci, amb un producte complementari al que fabrica l’Empresa, però amb un valor afegit notablement superior al seu, amb l’objectiu d’incrementar la xifra de vendes i el Marge.

L’objectiu era determinar la viabilitat del projecte, i en el cas que fos viable, obtenir el finançament necessari i posar-lo en marxa.

SOLUCIONS APORTADES

Primerament, i amb estreta col·laboració amb l’equip Directiu de l’Empresa,es va preparar un Pla Estratègic i un Pla de Marketing del projecte, per veure les possibilitats d’introduir-se en aquest mercat, conèixer la competència i els factors claus d’èxit, i avaluar-ne el volum i la tendència.

Gràcies a aquest Pla es va determinar que efectivament hi havia un nínxol en el qual podíem entrar i podríem ser competitius.

A partir d’aquí vam preparar un Pla Financer per avaluar-ne la rendibilitat, i que a més determinava unes inversions entorn al milió d’euros. Per dur-loa terme, es va fer una ampliació de Capital i es va obtenir finançament a través de l’institut Català de Finances, i finançament bancari.

RESULTATS OBTINGUTS

Els plans de Màrqueting i Financer van concloure que el projecte era viable.

Es va aconseguir el finançament necessari per dur a terme el projecte i llançar la nova línia de productes.