QUÈ ÉS ESTRATÈGIA?

Consultoria Estratègica


L’Estratègia fixa els objectius a mig i llarg termini de l’Empresa i estableix el full de ruta per aconseguir-los. L’Estratègia es centra, per tant, en entendre el present ( on som ), pensar en el futur ( on volem arribar ) i el camí que cal fer per avançar cap a aquest objectiu ( com ho farem ).


Planificació Estratègica


L’Estratègia és la planificació dels objectius a llarg termini que una Empresa determina tenint en compte l’entorn en el que competeix, els seus recursos i les seves capacitats.

L’estratègia comporta prendre decisions i seleccionar alternatives: Quin és el nostre negoci? Qui és el nostre Client? Quins productes i serveis li oferirem? En base a què competim? De quins recursos disposem, i quins necessitem desenvolupar?
5 AVANTATGES DE DESENVOLUPAR EL PLA ESTRATÈGIC


Fixar el rumb permet concentrar tots els esforços humans i materials en la direcció correcta per assolir l’objectiu.


Facilitar la presa de decisions en la mesura que es compta amb un marc d’actuació que estableix clarament els criteris.


Ser proactius i anticipar-se als canvis aprofitant les oportunitats i minimitzant les amenaces.


Controlar el futur de l’empresa i no deixar-lo en mans d’un entorn altament competitiu i en constant evolució.


Tenir els objectius clarament definits permet utilitzar els recursos amb eficàcia i eficiència.


Com l’Empresa dissenyi, desenvolupi i implementi el seu Pla Estratègic determinarà els seus resultats futurs.


CONSULTORIA EN DIRECCIÓ GENERAL


La definició i implementació del Pla Estratègic és un procés continu on les Empreses reflexionen constantment sobre el seu futur. Els Directius han de gestionar el curt termini i alinear-lo amb els objectius a llarg termini.

La Consultoria Gerencial acompanya a la Direcció de l’empresa en aquest procés. Aporta una visió externa i objectiva sobre l'empresa i el seu entorn.


Dona a la Direcció de l’Empresa el recolzament necessari en el procés de control de gestió, en la presa de decisions i en la implantació i control de les solucions i millores proposades
QUADRES DE COMANDAMENT


Implantació d’una eina de control que informa de l’evolució dels principals indicadors de l’Empresa (KPI)


Proporciona a la Direcció una visió general de totes les àrees del negoci (estratègica, comercial, financera, etc) i de la consecució dels objectius fixats en el Pla Estratègic.
Consultoria EstratègicaDefinició d'objectius

Identificació de millores i oportunitats

Potenciació avantatges competitives

Implementació de l'estratègia (acompanyament)

Potenciació equip directiu


Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres
T’escoltarem i t’explicarem com et podem ajudar

L’estratègia, en definitiva, ha de donar resposta i definir:


· Com actuarà en el seu mercat: A quins Clients es dirigirà i quins productes i serveis oferirà?

· Com podrà competir: Quines accions caldrà dur a terme per assolir els avantatges competitius necessaris?

· Quins recursos humans, materials i econòmics faran falta per assolir aquests objectius?Finances Aura Consultors

L’estratègia, en definitiva, ha de donar resposta i definir:


· Com actuarà en el seu mercat: A quins Clients es dirigirà i quins productes i serveis oferirà?

· Com podrà competir: Quines accions caldrà dur a terme per assolir els avantatges competitius necessaris?

· Quins recursos humans, materials i econòmics faran falta per assolir aquests objectius?