FINANCES: UNA EINA ESSENCIAL PER LA DIRECCIÓ D’EMPRESES

Consultoria financera


Ajudem a definir l’estratègia financera més adient per cada empresa. La posem en pràctica i en fem un seguiment periòdic, treballant estretament amb la Direcció de l’Empresa. La informació és clau per a la presa de decisions i per a la viabilitat de les Empreses.


Consultoria financera


Un estudi econòmic i financer en profunditat ens permet identificar l’origen de la manca de tresoreria o beneficis, o estudiar si l’estructura financera de l’empresa és correcta, i conèixer la capacitat de creixement. Alhora ens permet conèixer els costos de producció, analitzar els marges per producte, i la rendibilitat de l’Empresa.

L’objectiu és millorar la situació financera de l’empresa, i obtenir una major rendibilitat.
Conèixer en detall els costos de producció per centres de cost, i els Marges per Productes, ens permet conèixer l'estructura de costos de l’Empresa, i definir les polítiques comercials i de fixació de preus.

Ens dona resposta a preguntes com: Quin es el Punt d’Equilibri de l’Empresa? Quin Marge proporciona cada Producte? Els millors Clients són els més rendibles? Puc optimitzar els processos de producció? A quin preu he de vendre els meus productes?
Avaluar la viabilitat d’un projecte empresarial és bàsic per garantir-ne l'èxit, tant en fases de creixement, com en situacions de dificultats.
La recerca del finançament necessari per dur-lo a terme, en la forma més adient, és una part fonamental d’aquest procés. Determinarem conjuntament la millor forma de dur a terme el teu projecte empresarial, i t’ajudarem en la recerca del finançament necessari.


Direcció financera


Per poder prendre decisions és bàsic disposar periòdicament d’informació econòmica-financera i analitzar-la.
Gràcies a aquest anàlisi és possible prendre les decisions adequades amb la finalitat d’assegurar la viabilitat financera (“tenir diners”) i la rendibilitat (“guanyar diners” ).

Podem conèixer d’on prové el nostre benefici, què ens provoca pèrdues, quin es el marge brut que obtenim per producte, etc.  
Disposar d’un Pressupost Anual i una Planificació a mig termini ens permet establir els objectius de l’empresa, preveure els resultats i conèixer les necessitats o superàvits de tresoreria.

Ens dona resposta a preguntes com: Quines vendes hem d’assolir per no tenir pèrdues?, Quants diners necessitarem i quan els necessitarem? Quines inversions caldrà fer i com es finançaran? 
La correcta planificació del circulant permet assegurar la disponibilitat de liquiditat per fer front als pagaments. Presentar una informació elaborada i correcta a la Banca millora la imatge i les possibilitats d’accés a finançament. 

Sol·licitar finançament en la forma, quantitat i termini adequats transmet a la Banca que som una empresa ben gestionada. 

“Som el teu Director Financer”
Consultoria financeraAnàlisi de l'evolució dels resultats mensuals

Estudis Econòmics i Financers

Implantació de Sistema de Costos

Anticipar-se a les necessitats de tresoreria

Recerca de finançament


Necessites ajuda?
Contacta amb nosaltres
T’escoltarem i t’explicarem com et podem ajudar

La Funció Financera consisteix en dur a terme una acurada Planificació, una correcta Execució del previst i un Control periòdic dels resultats. Aquests tres processos garanteixen l’acompliment dels objectius.


“T’ajudem a assolir els teus objectius”


Finances Aura Consultors

La Funció Financera consisteix en dur a terme una acurada Planificació, una correcta Execució del previst i un Control periòdic dels resultats. Aquests tres processos garanteixen l’acompliment dels objectius.


“T’ajudem a assolir els teus objectius”