Calendari activitats

Curs: Com gestionar l´empresa mitjançant el pressupost anual06/10/2020

15:30

165€- Curs bonificable. Autònoms i aturats:140´25€

ESEC Centre Formació

C/Concepció nº40 08202 Sabadell

Dies: 6, 8 i 13 d'Octubre


DURADA: 9h (3 sessions)

OBJECTIU GENERAL

  1. Adquirir els coneixaments bàsics per confeccionar un pressupost anual de l'empresa, així com per dur a terme una correcta planificació financera
  2. Definir els objectius i aplicacions de la funció pressupostària com a principal instrument de control de gestió, presentant els instruments i tècniques per la seva elaboració.

DESTINATARIS 

Gerents i directius de pimes, personal de l'àrea econòmica financera, i en general a totes aquelles persones que tenen possibilitats d'intervenir en l'elaboració del pressupost de la seva àrea. 

CONTINGUTS DE LA SESSIÓ

  • Dades bàsiques per la confecció del pressupost
  • Previsió de vendes i costos, programa d'inversions, estats financers inicials
  • Elaboració del compte de pèrdues i guanys d'acord amb les previsions
  • Definició d'objectius, marges i resultats
  • Elaboració del pressupost de tresoreria
  • Càlcul de les necessitats de fons i dels costos financers
  • Definició de l'estructura financera, polítiques d'endeudament, etc
Inscripció
Curs: Com gestionar l´empresa mitjançant el pressupost anualLocalització