Skip links

Àrea Estratègia

Planificació Estratègica

L’Estratègia fixa els objectius a mig i llarg termini de l’Empresa i estableix el full de ruta per aconseguir-los. L’Estratègia es centra, per tant, en entendre el present ( on som ), pensar en el futur ( on volem arribar ) i el camí que cal fer per avançar cap a aquest objectiu ( com ho farem ).

“L’estratègia consisteix en diferenciar-se de la competència. No es tracta de ser millor en el què fas, sinó de ser diferent en el què fas”. Michael Porter

L’Estratègia és la planificació dels objectius a llarg termini que una Empresa determina tenint en compte l’entorn en el que competeix, els seus recursos i les seves capacitats.

L’estratègia comporta prendre decisions i seleccionar alternatives: Quin és el nostre negoci? Qui és el nostre Client? Quins productes i serveis li oferirem? En base a què competim? De quins recursos disposem, i quins necessitem desenvolupar?

5 AVANTATGES DE DESENVOLUPAR EL PLA ESTRATÈGIC

– Fixar el rumb permet concentrar tots els
esforços humans i materials en la direcció
correcta per assolir l’objectiu.

– Facilitar la presa de decisions en la mesura
que es compta amb un marc d’actuació que
estableix clarament els criteris.

– Ser proactius i anticipar-se als canvis
aprofitant les oportunitats i minimitzant les
amenaces.

– Controlar el futur de l’empresa i no deixar-
lo en mans d’un entorn altament competitiu
i en constant evolució.

– Tenir els objectius clarament definits
permet utilitzar els recursos amb eficàcia i
eficiència.

Com l’Empresa dissenyi, desenvolupi i implementi el seu Pla Estratègic determinarà els seus resultats futurs.

 

Consultoria en Direcció General

Una visió externa, objectiva, que parla el teu llenguatge i coneix i comparteix el pla estratègic: el millor acompanyament per a la Direcció de l’empresa.

“Els plans son només bones intencions
llevat que esdevinguin immediatament
un treball dur”.
Peter Drucker.

La definició i implementació del Pla Estratègic és un procés continu on les Empreses reflexionen constantment sobre el seu futur. Els Directius han de gestionar el curt termini i alinear-lo amb els objectius a llarg termini.

La Consultoria en Direcció General acompanya a la Direcció de l’empresa en aquest procés. Aporta una visió externa i objectiva sobre l’empresa i el seu entorn.

Dóna a la Direcció de l’Empresa el recolzament necessari en el procés de control de gestió, en la presa de decisions i en la implantació i control de les solucions i millores proposades.

– Definició d’objectius
– Identificació de millores i oportunitats
– Potenciació avantatges competitives
– Implementació de l’estratègia
(acompanyament)
– Potenciació equip directiu