Skip links
Entrevista a Sergi Roses, Consultor Financer a Aura Consultors "Detectem necessitats financeres"

Consultor financer, Sergi Rosés: “Detectem les necessitats financeres de les empreses i proposem vies de millora i possibles solucions”

L’equip és l’actiu més valuós que tenim a Aura. Sumem professionals de l’àmbit de la comptabilitat i la consultoria financera amb la missió d’acompanyar als empresaris de Pimes a assolir els seus objectius. Anem de la mà, el que ens permet tenir una visió clara, completa i externa dels negocis que assessorem. Gràcies a portar la comptabilitat al dia, analitzem els resultats mes a mes, detectem necessitats financeres i confeccionem un informe que ens permet prendre decisions encertades i ser proactius de cara a descobrir possibles situacions de vulnerabilitat o de falta de tresoreria. En unes altres paraules, detectem les necessitats financeres de les empreses i proposem vies de millora i possibles solucions.

Entrevistem al Sergi Rosés, Consultor Financer d’Aura amb una llarga experiència en l’àmbit empresarial i multinacional exercint com auditor, director financer i de control de gestió. “Tot i què el meu perfil és clarament financer, i les finances i el control de gestió és el que més m’agrada fer, he estat gerent de dues Pimes, i aquest background em dona les eines necessàries per entendre i posar-me al lloc de l’empresari quan parlo amb ells”.

Li preguntem sobre consultoria financera, sobre el seu dia a dia, dins del despatx i quan va a casa dels Clients a presentar els números.    

(1) En què consisteix la teva feina com a Consultor Financer?

El meu objectiu és assessorar als gerents/ propietaris a prendre les millors decisions, tant operatives com estratègiques, a partir d’una visió externa i amb la millora de la gestió financera de l’empresa.

De la meva feina destacaria, principalment, la realització de l’estudi i anàlisi econòmic i financer dels negocis. Cada empresa i client és un món, i el primer que faig quan ens entra un projecte nou és adaptar-me al sector de l’activitat, valorar el grau de complexitat de les operacions i detectar les seves necessitats específiques. Amb això, realitzem un informe mensual amb el recull de totes les dades que considerem importants. És a dir, detectem necessitats financeres i busquem vies de millora.

En funció del tipus de negoci i empresa ens centrem, per exemple, en la forma en com s’ha de finançar, en l’anàlisi de marges per client, productes o zones geogràfiques, o l’anàlisi per centres de cost amb la finalitat d’estudiar la rendibilitat de les diferents línies de negoci, entre d’altres.

Aquest informe ens serveix de base per fer un diagnosi i extreure unes conclusions en funció del recull de la informació econòmica extreta de la comptabilitat. Aquí comença la segona part de la meva feina, estudiar el detall de l’activitat i presentar-ho al gerent i equip directiu de l’empresa. Mitjançant un assessorament totalment personalitzat i destacant aquelles variables de més transcendència, orientem l’empresari en la millora dels resultats en funció del moment, situació i estratègia de l’empresa.  

(2) Quin és el teu dia a dia a Aura? 

El meu dia a dia el podria dividir, per una banda, en una dedicació interna, de despatx, a on analitzo mensualment el què ha succeït a nivell financer a cadascuna de les empreses que gestiono. A partir de la informació extreta del tancament comptable, de les converses diàries amb el client i amb les reunions internes amb l’equip d’Aura, extrec unes conclusions i preparo l’informe que em serveix de base per les reunions. En aquest informe es recull la situació real de l’empresa i es detecten les necessitats financeres. Només d’aquesta manera podem detectar a temps possibles problemes de tresoreria i així, presentar vies de millora i solucions. 

Una vegada aglutino la informació i tanco l’informe del mes, em reuneixo amb cada gerent per informar, parlar i assessorar sobre tot allò que sigui necessari.

A part d’aquesta reunió mensual per analitzar el succeït a l’empresa durant el mes i planificar decisions a futur, realitzo un acompanyament al client durant tot el mes, estant disponible  per assessoraments puntuals sobre qualsevol tema que vulgui discutir o compartir amb mi.

(3) Com ajudes als empresaris a assolir els seus objectius?

Com dèiem, cada empresa és un món amb unes necessitats específiques, objectius i estratègia concreta. Portar un control absolut de les finances empresarials és el primer pas per gestionar-la correctament. Sovint, ens trobem que els mateixos empresaris, propietaris de les seves empreses, no disposen d’aquesta informació ni saben interpretar les dades econòmiques. Així doncs, el primer que fem és portar un acompanyament i assessorament perquè tinguin un control de gestió real. Saber com va el negoci en cada moment, així com saber d’on s’obtenen els beneficis o les pèrdues i quines eines disposen per millorar els marges i beneficis és un valor afegit amb la missió d’ajudar a assolir els objectius de l’empresa. D’aquesta manera, l’empresari té la seguretat que l’empresa està sota control i es pot dedicar a gestionar-la i alliberar temps i preocupacions d’una àrea que, normalment, no és expert.

Un servei que acostumen a valorar especialment els nostres clients és la gestió financera en si; per una banda, l’anàlisi de les necessitats financeres a curt i a llarg termini, i per l’altra, la cerca de finançament extern. Així com l’acompanyament en les negociacions amb les entitats financeres.

Acompanyem als empresaris a detectar les seves necessitats financeres i proposem vies de millora.

Una altra eina que utilitzem habitualment és el control pressupostari. Treballem conjuntament amb el client el pressupost, normalment anual, però pot ser també a varis anys. Aquest pressupost ajuda a l’empresari a pensar més enllà del seu dia a dia i a plantejar-se l’empresa a un nivell més estratègic. Sense una ajuda externa, moltes vegades és difícil sortir del seu complicat dia a dia i mirar des d’una altra perspectiva la seva empresa. Considero que aquesta dedicació de temps és imprescindible per prendre les decisions necessàries per millorar l’empresa.

Vull destacar que moltes vegades el nostre assessorament va més enllà de la part financera, i realitzem plans estratègics junt amb el gerent i la resta de l’equip com també anàlisis de costos de producció o plans comercials. Servei útil i de gran ajuda per aquelles organitzacions amb ganes de treballar i de fer-la créixer. 

(4) Perquè creus que les empreses haurien de comptar amb un Director Financer?

Els nostres clients són principalment Gerents, Propietaris de Pimes. Són empresaris que saben molt del seu negoci i que han estat capaços de fer créixer la seva empresa, no obstant, moltes vegades aquest creixement porta com a conseqüència a deixar de tenir un control sobre alguna o varies àrees de l’empresa. Sovint, una d’aquestes àrees és la financera i el control de gestió. Per empreses de certa mida la funció financera és imprescindible.

La opció de tenir un Director Financer extern és recomanable per empreses que per mida o operativa no poden assumir el cost d’un Director Financer a jornada completa. Amb la opció del Director Financer extern et permet disposar d’un professional qualificat i amb llarga experiència a un cost molt assumible en el que aporta un gran valor. 

(5) Quin consell donaries a un empresari que no tingui el costum d’analitzar els números de forma mensual? 

Sota el meu punt de vista, l’empresari, hauria de tenir informació constant de com va la seva empresa. És imprescindible dedicar un temps mensual a analitzar els números per saber en quina situació es troba i prendre decisions correctes, tant en el curt com en el llarg termini.

La  majoria tenen molta informació i ben actualitzada sobre el desenvolupament de l’empresa en l’àrea comercial, és a dir, saben molt bé com van de vendes dia a dia. Això està molt bé, però és una informació clarament insuficient a l’hora de portar un control de gestió i financer. És a dir, cal disposar de informació i dades en quant a vendes, marge brut, industrial, comercial i sobre la situació actual de cash-flow i previsió de tresoreria a curt i llarg termini.

A més, aquesta informació és recomanable que es compari amb el pressupost anual per tal de saber quina és la situació actual de l’empresa.

Per tant, el meu consell seria no deixar aquesta informació pel tancament del trimestre o pel final de l’exercici. Pot ser massa tard si no s’han detectat les necessitat financeres ni s’ha actuat amb conseqüència. Comptar amb un Director Financer extern et permet tenir la comptabilitat i informació financera al dia així com un acompanyament i assessorament orientat en la millora de resultats i estratègia. 

Entrevista a Sergi Roses, Consultor Financer a Aura Consultors "Detectem necessitats financeres"