Skip links
T'expliquem per què el pla estratègic és clau com a eina de reactivació empresarial i tots els beneficis que ens pot aportar.

Com elaborar un Pla Estratègic (I)

El pla estratègic com a eina de reactivació.

S’acaba setembre  mentre comença un nou curs que, de ben segur, estarà molt marcat per la COVID19 i els efectes que ha causat, i seguirà provocant, tant a nivell personal com econòmic i empresarial. Malgrat això, i també precisament per això, ara més que mai cal pensar de forma estratègica en la nostra Empresa, perquè ens cal trobar formules i estratègies per fer front a un futur que, si sempre és incert, en l’actual situació, encara ho és mes.

I si bé aquest últim trimestre de l’any és sempre un bon moment per preparar el Pressupost de l’any vinent, aquest any caldria treballar també en el Pla Estratègic 2021-2023.

En un entorn d’incertesa com l’actual, tres anys podrien semblar un horitzó temporal massa llarg per planificar, i no faltaria raó per aquesta reflexió.

Però els objectius estratègics no haurien de dependre d’una situació econòmica més o menys difícil, el què cal pensar és com assolir aquests objectius en un entorn econòmic complex.

I això és el que fem quan preparem un Pla Estratègic. Fixem alhora els objectius i plans a curt termini en el Pressupost Anual. Per tant, voldria en aquest post i en el següent, apuntar els objectius principals i els passos a seguir per elaborar un Pla Estratègic i un Pressupost Anual.

 L’OBJECTIU essencial de fer un Pla Estratègic és preveure com volem que sigui el futur, per centrar els esforços en allò que és veritablement important. La idea principal, per tant, és que no sabem que passarà en el futur, però si que sabem què volem que passi a la nostra Empresa, i què ens cal fer per aconseguir-ho.

 Així, El Pla  Estratègic ens permetrà:

  • Establir Objectius a mig i llarg termini i avaluar-ne la viabilitat; això ens permetrà conèixer avui el resultat de les decisions que prenem pel futur.
  • Definir un rumb clar, assolint el control de l’Empresa i no deixar-la exposada al les turbulències de l’entorn (crisis econòmiques, competidors, clients, canvis socioeconòmics, etc)
  • Ser menys reactius i anticipar-nos als canvis, amb la qual cosa, podrem aprofitar millor les oportunitats i reduir les amenaces de l’entorn.
  • Crear Valor, repensant el Model de Negoci, aportant valor al mercat aprofitant les oportunitats que ens ofereix o la demanda, creant així, valor per la nostra empresa.

La nostra forma de treballar en l’elaboració del Pla Estratègic s’estructura en els següents passos:

Pla Estratègic Pimes

 

  • Analitzar l’actual situació de l’Empresa, per conèixer en profunditat les condicions per encarar el futur (Fortaleses i Debilitats); i analitzar l’entorn econòmic i social, per anticipar-nos i adaptar-nos als canvis (Oportunitats i Amenaces)
  • Repensar el Model de Negoci, aportant valor al mercat aprofitant les oportunitats que ens ofereix o la demanda, creant així, valor per la nostra empresa. Definirem la nostra Proposta de Valor (QUÈ), a quin mercat ens dirigim i quines son les seves necessitats (QUI)
  • Definir objectius a mig i llarg termini, i avaluar-ne la viabilitat; això ens permetrà conèixer avui el resultat de les decisions que prenem pel futur.
  • Definir les accions concretes i crear una estructura empresarial (productiva, comercial, de RRHH i financera) que permeti dur a terme el Pla, i la consecució dels objectius. (COM)

      

En següents Posts aprofundirem en com treballar en cadascun d’aquests punts.

Rafel Busom
Director del servei de Direcció Financera